2007-10-18

Zenit Híradó

Sent: Wednesday, October 17, 2007 9:26 AM

Tisztelt Olvasó !

Cégünk, a ZENIT KFT, több mint 10 éves fennállása óta folyamatosan megújult kínálati programmal jelent meg a logisztika piacán. Rendszeresen kiadott HÍRADÓNKKAL információs tevékenységünket kívánjuk bővíteni, további tájékoztatást nyújtani Kereskedőházunk áruválasztékáról, szolgáltatásairól, újdonságairól, akcióiról.
Híreket, tudósításokat, aktualitásokat is közreadunk a HÍRADÓBAN partnereinknek-partnereinkről, a logisztikai szolgáltatók ajánlatairól, sikereiről.

Javaslatunk: Regisztráltassa cégét weblapunkon, hogy a ZENIT HÍRADÓ eljuthasson Önhöz is!

Ha nem kíván több hírlevelet kapni, akkor ide kattintva leiratkozhat.

JEGYZET A BIZTONSÁGOS LOGISZTIKÁRÓL I.


Ismert, hogy nemcsak a megbízható logisztikai megoldásokat tartják a szakértők biztonságos logisztikának; tehát amikor az áru percre pontosan érkezik, a járművek nem állnak le, a raktárirányító szoftver nem mondja fel a szolgálatot stb. Mostanában egyre többször kerül előtérbe a biztonság hagyományos értelmezése is. Például: az egyre szaporodó lopáskárokról esik szó. Emellett nem mindig az árut kell megóvni a környezetétől, hanem azt, az árutól...

Lopáskár és hanyagság

A vonatkozó elemzések és vizsgálatok szerint például az USA-ban a vállalati lopások és a hanyag nyilvántartás következtében évente mintegy 100-350 milliárd dollár veszteséget könyvelnek el. A veszteség jelentős része a raktárakat és az elosztó központokat terheli.
Joggal feltételezhető, hogy ilyen jelentős kár ismeretében a felelős vezetők minden- re hajlandók, hogy javítsanak a biztonságon. A tények viszont azt mutatják, hogy inkább a terrorizmustól rettegnek. A felelősséget félvállról vevő vezetők gondatlansága veszélyes.
Amennyiben vállalják a kockázatot és bekövetkezik a baj, nyilván megfizet érte a vállalat, éppen úgy, mint bármely más (rossz) gazdasági döntés esetében. A jó vezető viszont megkeresi az ellátási lánc, az elosztórendszer sérülékeny pontjait.

Biztonsági intézkedések

Gyakran tapasztalni, hogy a biztonsági intézkedések felszínesek. A munkavállalók az irányelveket nem tartják be, esetleg azért sem, mert nem közérthetők. Hiba, ha a védelmi rendszereket nem stratégiai szempontok alapján tervezték meg. Például: nem határozták meg, hogy hol van valóban szükség kamerákra, milyen és mekkora legyen a megfigyelési tér és mi a kamera megfigyelésének a célja. Elfogadják a kamerát forgalmazó, és felszerelő cég kijelentését, hogy mondjuk: elegendő 20 kamerát felállítani - és az alkalmazottak vagy a bázison megfordulók máris becsületesekké válnak...
Valóban; nagy a különbség az ún. biztonsági "kozmetika" és az értelmes biztonsági intézkedések között. Veszélyes az önelégültség, mert hamis biztonságérzetet teremt. (Erre mutat az a szomorú tanulság, amelyet a repülőterek biztonságára vonatkozó előírások felületes kezeléséből lehet levonni a szeptember 11-i események után.)

A hozzáférés ellenőrzése.


Ez az első biztonsági szabály, legyen szó termékről, berendezésről vagy lehetőségről. Tudniillik a vállalat alkalmazottjaként bárki bejuthat bármelyik épületbe. Pontosan ezért alapvető fontosságú, hogy megfelelő módon azonosítsák az épületekbe, irodákba, üzembe, raktárba stb. belépő személyeket és látogatókat. Tapasztalatok szerint a kapuőrség alkalmazása a ki-és bejáratokon költséges és nem kielégítő megoldás.

Beléptető kártya


Az első biztonsági szint az érintésmenetes vagy érintéses kisfrekvenciás "kulcskártya", amelyek segítségével az alkalmazottak be- és ki tudnak lépni. Ez egyszerű, de gyenge megoldás, mert könnyű hozzájutni egy ilyen kártyához. Megtörténhet, hogy valaki a kártyával rendelkező alkalmazott mögött besurran az épületbe. Nyilvánvaló, hogy második sőt, harmadik biztonsági szintre kell törekedni. Ilyenek a biometriai azonosítás lehetőségei.

Biometria

Ennek lényege: ujjlenyomat vagy retinavizsgálat. A megbízható: az ujjlenyomat ellenőrzése. Ennek adatai közvetlenül betölthetők egy nagykapacitású adatbázisba. A biometrikus ujjlenyomat nem azonos a rendőrségi ujjlenyomattal.
Ez a módszer az ujjlenyomat bittérképét használja fel, és ezzel elkerüli a személyiségi jogok megsértésének problémáját. Amikor az alkalmazott belép, egyik ujját egy lapra helyezi, amelyik az ujjlenyomat képét bittérkép formájában végigpásztázza, összehasonlítja - azonosítja az adatbázisban lévő adatokkal.

Rádiófrekvenciás azonosítás

A biometrikus módszert nem mindenütt alkalmazzák. Jobban elterjedt és könnyebben hozzáférhető megoldás a rádiófrekvenciás azonosítás. Szélesebb körű elterjedését eddig a költségek, a korlátozott hatótávolság problémája és egyes működési sajátosságok akadályozták. A rövid hatótávolságú változat könnyen megkerülhető, ugyanakkor a nagyobb hatótávolsághoz nagyobb frekvenciás technológia szükséges. Ez esetleg költségesebb megoldás. A legújabb passzív integrált áramkörös változatok legalább 900 MHz frekvenciatartományban működnek. A használhatóság függ a frekvenciától. Vannak vállalatok, ahol a kisebb frekvenciás (13,56 MHz) típust használják. Ennek érzékelési távolsága 25,50 esetleg 300 mm. Nagyobb frekvencia esetében az érzékelési távolság elérheti a hat métert is, ami megkönnyíti az ellenőrzött tárgy mozgásának kimutatását.
Az olyan rendszer, amelyik az azonosító jelvényt három vagy hat méter távolságról képes érzékelni, már alkalmas legtöbb olyan beléptető rendszer ellenőrzésére, ahol az azonosítás az adatbázis alapján történik. Az adatbázis például megállapíthatja, hogy egy adott tehergépkocsit az arra kijelölt sofőr vezeti-e, akinek ehhez az ellenőrző ponthoz, egy adott időpontban, valamilyen meghatározott teherrel kell érkeznie. Mindezeket az információkat helyesebb, ha az adatbázis, nem pedig az azonosító jelvény tartalmazza. Az ilyen megoldás révén mód nyílik arra, hogy az árut jobban lehessen követni az anyagmozgatás folyamata közben. Csökkenthető a termék elvesztésének esélye.
Az a fontos, hogy a termékeket a nyilvántartási vagy leltári rendszer észlelje. Mert amit nem észlel, az nem létezik! Tehát itt kapcsolódhat be a biztonsági rendszer a vállalati szerkezetbe. Átvételkor, amikor a tehergépkocsi a kapuhoz ér, a raktározási rendszer érzékelheti, beérkezett-e a teljes rendelt termékmennyiség. Vagyis lehetősége van arra, hogy rögzítsék a logisztikai tervezés számára a szükséges beérkezési időpontot. A termékek beérkezésének és távozásának azonosítása a gazdálkodási folyamat hatékonyabb irányítására nyújt lehetőséget.
Tehát a biztonság magasabb perspektívából nézve, javíthatja az üzemgazdaságossági hatékonyságot, az ilyen biztonsági rendszerek költségei elviselhetők. Vállalatok ma már az azonosító címkék révén nemcsak egy nagyfrekvenciás vonalkódot, hanem egyedi sorozatjelzést és egyéb információkat, például a gyártás helyére, időpontjára vonatkozó, valamint más, az ellátási lánc számára fontos adatokat is közölnek. Ezeket az integrált áramköröket gazdaságos tömeggyártási módszerrel állítják elő az azonosító címkék számára. A termékre vagy csomagra erősített címke végigkíséri az árut teljes útján. Ez a megoldás meggyorsítja az ellátási láncok irányítását és kezelését, mivel a készletnyilvántartást és a termékmozgást áttekinthetővé teszi, függetlenül attól, hogy a termék rakodólapon, dobozban vagy polcon van.

Riasztás

Ez a szegmens mindig fontos szerepet játszott egy biztonsági rendszerben. Manapság, a csúcstechnológiai riasztók megbízhatósága és felhasználhatósága nagyot fejlődött. Még az épület(ek)en kívülre telepített üzemanyag-tárolók, energia ellátó egységek szellőző-berendezéseinek biztonságát is ellenőrizni képesek. Régebben előfordultak hamis riasztások is. Mára 100-300 m távolságon belül is megbízhatóan ellenőriznek. A mozgásérzékelőkkel kombinálva megbízható információval szolgálnak a berendezés állapotáról.
A tökéletesített mozgásérzékelők a kettős érzékelés technológiája elvén működnek: az infravörös sugárzás elvén működő változattal a környezeti hőmérsékletet, a mikrohullámú sugárzással pedig a mozgásokat érzékelik. Ez a kettős érzékelési technológia a hamis riasztás kiküszöböléséhez is hozzájárul, mivel dupla indításra van szükség ahhoz, hogy működésbe lépjen.

Optikai érzékelés

A videokamerák a tapasztalatok szerint már nem riasztják el a tolvajokat. A most rendelkezésre álló kamerák révén azonban a helyzet megváltozott.
Az új technológiának köszönhetően a kamerák elvileg ma már bárhol elhelyezhetők, faliórákban, mérlegekben, kapcsolószekrényekben stb. Különösen előnyös a digitális kamerák alkalmazása. (Nem fordulhat elő, hogy a kamerával megfigyelt terület a videoszalag beindításának elmulasztása miatt esetleg kimarad az ellenőrzésből.) A digitális kamerák szalag nélkül teljesen automatikusan működnek. A képminőség nagyságrenddel jobb, mint az analóg rendszerben. Arra is lehetőség van, hogy a digitális videofelvétel indítását egy riasztó jelzés, vagy valamilyen esemény váltsa ki. A felvételkészítés időzítése egyszerű. A digitális felvétel nemcsak a képernyőn követhető, hanem akár az interneten, akár e-mail formájában is továbbítható. Ezzel lehetővé válik valamilyen, valamelyik biztonsági szolgálat riasztása,

A bejárat védelme

A rakodási célokat szolgáló bejáratok ellenőrzésére nagyon jól beváltak a digitális kamerák, az azonosító jelvények és az azonosító kártyák.
A látogatók,vagy más, nem vállalati alkalmazottak részére azok a bejáratok állnak rendelkezésre, ahol biztonság céljából csak előzetes bejelentkezés után, kísérővel lehet belépni. Ezzel együtt a munkaidő alatt is biztosítani kell a raktárak és egyéb épületek bejáratait. Egy acélajtó ugyan biztonságos, de munka közben folytonos nyitása-csukása lassítja a dolgozókat. Gyakori ezért az a megoldás, hogy egy könnyen kezelhető, gyorsműködésű ajtó, mintegy képletesen jelzi, hogy itt nincs bárki számára szabad bejárás, de ugyanott természetesen egy másik, biztonsági pl. acél ajtószerkezet is rendelkezésre áll a munkaidőn túl a szükséges lezárásra.

A berendezések védelme

A számítógéphez való hozzáférést is szabályozni kell. Tehát csak az illetékes kezelheti. Az illetékesség ellenőrzésére alkalmasak a rádiófrekvenciás közelítésérzékelő kártyák és az ujjlenyomat-ellenőrző lapok. A szoftver ennek alapján ellenőrzi a felhasználót és engedélyezi a hozzáférést a számítógéphez.

- a szerkesztő -


LOGISZTIKAI PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK !


Kérjük, hogy töltse ki az alábbi adatlapot: Kérdőív


Silverstone

Töltse le a Silverstone termékeink teljes katalógusátMETA állványrendszerek

Töltse le a META termékeink teljes katalógusát


Legújabb referenciáink

Crossconnect Kft.

2007.10.02-én adtuk át a Crossconnect Kft. részére az alábbi Salgó típusú, horganyzott kivitelű csavarkötéses állványrendszert: 1981 mm magas, 4 polcszintes, összesen 10 mező, 4 sorba rendezve, toldalékmezős szereléssel.


HÍREK-RÖVIDEN

GKM-kiadvány a makrogazdaságról.

Megjelent a Gazdasági Minisztérium, Magyar gazdaság című kiadványa, amely a makrogazdasági folyamatokat vizsgálja. (2007/2) A kötet ez év szeptember elejéig elérhető és nyilvánosságra került adatok alapján vizsgálja a hazai makrogazdasági folyamatokat.


A hazai útépítés eredményei.

Az idén 4 újabb autópálya-szakasz átadására került sor. E szakaszok forgalomba helyezésével a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat teljes hossza meghaladja az 1000 kilométert. Ezzel Közép-Kelet Európában páratlan módon. Magyarország az elmúlt évben megduplázta autópálya, autóút-hálózatának hosszát. Ebből az alkalomból a GKM internetes tájékoztató kampányt, valamint tematikus nyereményjátékot indított.


EU-törvény a vasúti liberalizációról.

Az EURÓPAI PARLAMENT (EP) elfogadta a nemzetközi vasúti személyszállítás 2010-es liberalizációjáról szóló jogszabályokat. Ezek szerint a vasúttársaságok részére 2010. január elsejéig valamennyi tagállamban biztosítani kell az infrastruktúrához való hozzáférési jogot. A vasúttársaságoknak jogukban áll utasok felvételét és leszállását biztosítani a nemzetközi útvonalon fekvő bármelyik állomáson. Az EU tagállamai csak kivételes esetekben korlátozhatják e jogokat. A jogszabálycsomag foglalkozik még a vasúttársaságoknak az utasokra és poggyászaikra vonatkozó felelősségével, a késésekért kötelezően fizetendő kártérítésekkel.


Állás-pályázat.

A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (NKH) 1389 Budapest, 62 pf. :102 pályázatot ír ki jogtanácsosi, vasúti és közúti főosztályvezetői munkakörök betöltésére, valamint útügyi, hídügyi, vasúti pálya, felső-vezeték, vasútgépészeti, vasútbiztonsági, vasúti járműügyi, vasúti hídügyi, és útügyi módszertani szakterületekre - budapesti munkahelyre, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak részére - referensi munkakörök határozatlan idejű betöltésére. Részletek: www.nkh.hu honlapon.


HATVANI KAPU - új üzleti park épül.

A Heves megyei város határában új üzleti park épül Hatvani Kapu néven, a 3-as és a 32-es főút csomópontjában, az M3-as autópálya szomszédságában. A mintegy 200 millió Ft beruházással közművesített 18 hektáros területen több, mint egy kilométer hosszúságú úthálózatot is kiépített az ingatlan-befektető társaság, a FAKTHORN PÉNZÜGYI Zrt. Tervezik kisüzemek elhelyezésére szolgáló épületek létrehozását is további 150 millió Ft invesztícióval.


Új buszjárat Budaörsön.

A BKV Zrt Budaörs-belvárosi járat néven új autóbuszjáratot indított augusztus végétől. Tette ezt a Budaörs Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján. A körjárat buszai 60 percenként közlekednek, hétköznapokon 6.30 és 19.30 között, szombaton 8.00 órától 16.00 óráig.


PÓLUS-KLASZTER alakult Szegeden.

A globalizációhoz sorolható trendek közé tartozik az ún. klaszterek megalakulása is; nemcsak a beszállítók, hanem az azonos profilú vállalkozások tömörülése a jellemzője. Az együttműködés erősítése, a tudás intenzív tevékenységek infrastruktúrájának megteremtése érdekében 19 informatikai cég Szoftveripari Innovációs Pólus Klasztert alakított meg Szegeden. Fontos résztvevője a Klaszternek az egyetem, mert biztosítja a szakember és kutatási utánpótlást.

2007-10-10

Logisztika Portál - 2007/15 - LEF felmérés


» Anyagmozgatás
» City-logisztika
» Csomagolástechnika
» Facility Managment
» Gazdasági hírek
» Gyártási logisztika
» Interjúk, beszámolók
» Jubileumok, Évfordulók
» Környezetvédelem
» LogControlling
» LogMenedzsment
» Logisztikai központ,Ipari park
» Logisztikai szoftverek
» Oktatások
     » Iskola szerint
     » Téma szerint
» Pályázatok
» Raktározás, Raktártechnika
» Rendezvények, Kiállítások
» Szállítmányozás, fuvarozás
» Virtuális Könyvtár
     » Kiadványok, folyóiratok
     » Tanulmányok
» Álláshirdetések
     » Állást keres
     » Állást kínál
 

 

A Logisztikai Egyeztető Fórum tagszervezeteivel együttműködve (MLSZKSZ, MLE, MLBKT, MVSZ, MSZSZ, MLK), a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai támogatásával és a Logisztika Portál informatikai segítségével felmérést készítünk a magyarországi logisztikai szolgáltatásokkal foglakozó cégek kapacitási és együttműködési jellemzőiről.

» A kérdőívet az alábbi címen éri el: http://lef.logportal.hu

Tisztelt Olvasónk,
valószínűleg elkerülte a figyelmét "a logisztikai kapacitás" felmérése tárgykörben indított kérdőíves felmérésünk,
ezért módosítottuk a kitöltés határidejét:
2007. október 12.

A kérdőívet kitöltők és visszaküldök között 30 db értékes ajándékot sorsolunk ki.
A sorsolásra és az ajándékok átadására 2007. október 18-19-n, Balatonvilágosi XXII. Nemzetközi Szállításszervezési és Logisztikai Szakkonferencia keretében kerül sor. A nyertesek e-mailben is értesíteni fogjuk!

Kérjük legyen Ön is partnerünk ebben, és szánjon 20 percet a feltett kérdések megválaszolására!
Mindazon szervezetek számára, akik a kutatási kérdőívet kitöltik, elkészítjük az összehasonlító elemzéseket az összesített eredményekhez viszonyítva! Így képet kaphatnak arról, hogy szervezetük kapacitási és együttműködési jellemzői mennyiben hasonlóak, vagy eltérőek más e szakterületen működő vállalatok jellemzőihez képest.

A kutatás beszámolóját a XV. Logisztikai Kongresszuson is megismerheti majd!

 


 

 City logisztika

» Nincs 2008-as menetrendje a MÁV-nak
Nincs menetrendje 2008-ra a vasútnak, a MÁV és a gazdasági tárca arról vitázik: melyikük jelölje ki, hol ne közlekedjenek a vonatok.

 Gazdasági hírek

» Nem privatizálják a Postát
A Magyar Posta Zrt. az uniós piacnyitásig, 2013-ig terjedő stratégiájában nem szerepel a társaság privatizációja, ám a legfontosabb, hogy a céget felkészítsék a piaci versenyben való helytállásra - mondta Szabó Pál, a cég vezérigazgatója.

» Ipari termelés: 9,5 százalékos éves növekedés augusztusban
Az ipari termelés az idén augusztusban az előző év azonos időszakához képest 9,5 százalékkal nőtt, munkanaphatástól megtisztítva pedig 12,2 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden az előzetes adatok alapján.

 Környezetvédelem

» Termálerőműveket építene a Pannonplast
Megújulás - Több tízezer lakás távhőellátását lehetne biztosítani a környezetbarát technológiával A rendkívül gazdag hazai termálvízkészletet használná áram- és hőtermelésre a korábban főleg a műanyagiparban érdekelt Pannonplast Nyrt.

 LogControlling

»A vállalatok szemében felértékelődött az infokommunikáció - mutat rá az SZVT legújabb kutatása.
A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság (SZVT) által készített, az SAP és a Sun Microsystems szakmai támogatásával létrejött kutatás szerint 2007-ben jelentősen felértékelődött az infokommunikáció szerepe a Magyarországon működő vállalatok körében, a cégek nehézségeik ellenére is előszeretettel költenek IT-fejlesztésekre.

 Logmenedzsment

»Kivágták a MÁV kommunikációs osztályát
Politikai múlttal is rendelkező emberek vették át a feladatokat az azonnali hatállyal elbocsátott szakemberektől a vasúttársaság kommunikációs osztályán.

 Logisztikai központok, ipari parkok

» Elkészült Anglia legnagyobb terminál épülete, de nemcsak a méret a lényeg
Végső visszaszámlálás: már csak 6 hónap a T5-ig. A British Airways átvette új otthona, a Heatrow repülőtér 5. termináljának kulcsait. Európa legnagyobb önmagában álló terminál épülete, amely hat hónap múlva már utasokat fogad, nemcsak a légitársaság működését, de az utazási élményt is új dimenziókba helyezi. A 69.000 négyzetméter alapterületű T5 ötször akkora, mint a British Airways által jelenleg használt 4-es terminál.

 Logisztikai szoftverek

» Titokban fejleszt a Google?
Egyre több pletyka kering a Google telefonjáról, noha a cég még azt sem jelezte, hogy pontosan mikor dobja piacra a Gphone-t. A bennfentesek tudni vélik, hogy új mobil operációs rendszer fut majd az új kütyün, ami azért érdekes, mert ha a Google eddig cáfolta, hogy bármilyen operációs rendszeren dolgozna.

 Szállítmányozás, fuvarozás

»Bevásárolt a 2008-as Pekingi Olimpia hivatalos szállítója - A Schenkeré a Spain-TIR
A Schenker AG, a Deutsche Bahn (DB) leányvállalata, tovább erősíti pozícióját az európai szárazföldi áruszállításban.
 

»MLE Klubnap a Megújuló energiaforrásokról
Regisztráljon most, a résztvevők között kisorsolunk egy kétnapos Toyota Prius tesztvezetést!

»A Duna-Delta intermodális kapcsolatainak tökéletesítése
NOVOTEL Hotel - 2007 október 17.

»XXII. Nemzetközi Szállításszervezési és Logisztikai Szakkonferencia
2007.október 18 -19. - Balatonvilágos

»2007 - XII. KÖVET-konferencia
Hotel Gellért, Budapest - 2007. október 25.

»HVG Állásbörze, Országos Képzési és Karriernapok - Teret adunk a karriernek!
2007 október 30-31 - Budapest, Syma Sport és Rendezvényközpont

 

» Jedlik Ányos program - K+F projektek támogatása
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda felhasználás orientált kutatás-fejlesztések támogatására a közel jövőben pályázatot hirdet Jedlik Ányos Program címen.

»A hosszú távú projekteket támogatják
A pályázati rendszer eddigi hibáiról, s azok kijavításáról beszéltek államtitkárok az EU Forráskonferencia Hét második napján.

»Cégeknek indul energiatakarékossági pályázat
Több mint 100 milliárd forint jut 2015-ig a megújuló energiaforrások használatát, az energiatakarékosságot szolgáló programokra. Ezeket a támogatásokat magánszemélyek nem vehetik igénybe.

»Felgyorsítják a pályázati pénzek kifizetését
Március végén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elrendelte az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kifizetések felgyorsítását. Az NFÜ a program meghirdetésekor azt ígérte, hogy szeptember 15-ig 1 százalék alá szorítja az intézményrendszer hibájából 90 napon túl ki nem fizetett számlák arányát.

 


Leíratkozás a kétheti hírlevelünkről

2007-10-05

3 milliárdos kikötőt avattak Mohácson

Átadták a mintegy 3 milliárd forintból épült, a schengeni követelményeknek megfelelő határkikötőt Mohácson pénteken.


2007-10-03

ILDE projekt konferencia, Baja, 2007.10.17.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. közreműködésével 2007. október 17-én, szerdán az ILDE projekt résztvevői Magyarországra utaznak, hogy bemutassák a projektet és a benne rejlő üzleti lehetőségeket, szeretnének potenciális magyar partnerekkel találkozni, és reményeik szerint együttműködést kialakítani.

A konferenciára tisztelettel meghívom! Csatoltan megküldöm a programot és a jelentkezési lapot, amelyet kérem, hogy legkésőbb 2007. szept. 25-ig szíveskedjen visszaküldeni! A programon csak előzetesen jelentkezett és visszaigazolt személyek vehetnek részt.

Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésére!

Tisztelettel,

Nagy László
Ügyvezető
+36 30 9384-100

Megjegyzés: korlátozott számű érdeklődő jelentkezését 1-2 napig még fogadni tudják a szervezők.

Program letöltése itt !
Meghívó letöltése itt !
Jelentkezési lap letöltése itt !

Zenit Híradó

Tisztelt Olvasó !

Cégünk, a ZENIT KFT, több mint 10 éves fennállása óta folyamatosan megújult kínálati programmal jelent meg a logisztika piacán. Rendszeresen kiadott HÍRADÓNKKAL információs tevékenységünket kívánjuk bővíteni, további tájékoztatást nyújtani Kereskedőházunk áruválasztékáról, szolgáltatásairól, újdonságairól, akcióiról.
Híreket, tudósításokat, aktualitásokat is közreadunk a HÍRADÓBAN partnereinknek-partnereinkről, a logisztikai szolgáltatók ajánlatairól, sikereiről.

Javaslatunk: Regisztráltassa cégét weblapunkon, hogy a ZENIT HÍRADÓ eljuthasson Önhöz is!

Ha nem kíván több hírlevelet kapni, akkor ide kattintva leiratkozhat.

JEGYZET A TANÁCSADÁS TERMÉSZETÉRŐL ÉS TARTALMÁRÓL

"A tanács csak megtörtént dolgokon nem segít"- nagyon régi igazság, de azért hozzá kell tennünk, hogy (egy újabb tanács alapján) javításra, korrekcióra is lehet módunk...
A tanácsadás, mint önálló szakma, ősi foglalkozás: királyok, hadvezérek, fejedelmek, oligarchák döntéseik előtt az alkalmazott, vagy hozzájuk közelálló személyek véleményét kikérték fontosabb döntéseik előtt. A fejlett piacgazdaságok a rendkívüli mértékben kialakult, széleskörű specializáció okán hozták magukkal a mind magasabb szaktudás iránti igényt.
Röviden meghatározva: a tanácsadó (cég) az a szakember (csoport), aki, ill. amely egy-egy szakterület, témakör legjobb ismerője(i közé tartozik); véleménye hiteles, megbízható és pontos. Kialakultak a nagy szaktudást elváró és specializációt igénylő tanácsadói területek, mint például a pénzügyekhez (adó, számvitel, befektetés) kötődő tanácsadás. A központi gazdaságirányítási rendszer piacorientált gazdasággá történt átalakulásával a cégek egyre gyakrabban kerülnek olyan helyzetbe, amikor tanácsadóhoz kell fordulniuk. A tanácsadó cégek száma is igen megszaporodott. Előtérbe került például a személyzeti tanácsadás, amely a munkaerő (munkatárs) kiválasztásával, míg a PR szakértő tanácsai döntéseink következményeivel számol, illetve foglalkozik. Feltételezzük ugyanis, hogy a tanácsadó, a szakértő az adott területen sokkal felkészültebb és naprakészebb nálunk; igényeljük és elvárjuk a nagyobb tudást, ismereteket, tapasztalatot. Egy megjegyzés ez utóbbihoz:a fejlett világban a cégalapításkor a kezdetek kezdetén már ott van a PR szakember, a PR- tanácsadó a jogtanácsossal együtt. A cég elnevezése, logója, védjegyoltalma, filozófiája, küldetéstudatának megfogalmazása ugyanis PR-feladat. Már egy cég indulásakor is nagyon fontos, hogy hogyan alakul ki a szervezeti kultúra. Ez ugyanis közvetlen hatással van a corporate identityre, amely valójában a szervezet intézkedéseinek összessége, és meghatározó a szervezetre nézve.

A tanácsadás szükségességének felmerülése.

A tanácsadó/cég/ igénybevételének oka általában az a körülmény, hogy a vállalkozás olyan problémával szembesül, melyet önerőből nem képes megoldani. Tipikus marketing tanácsadást igénylő helyzetek:
-
a forgalom visszaesése,
- új konkurens megjelenése vagy a régiek megváltozó viselkedése,
- a belső munkatársi gárda nem megfelelő motiváltsága,
- fejlesztési döntések,
- tőkebevonás, átalakulás, profilváltás.
Általában a cégek a stratégiai jellegű kérdések megválaszolásakor fordulnak tanácsadóhoz, feltételezve, hogy az a maga nagyobb szakmai tudásával, rálátásával, bizonyos értelemben - kívülállásával képes a vállalkozást a beállott holtpontról elmozdítani. T.i. a tanácsadó fel tudja - és fel is meri - tenni azokat az esetleg kényes kérdéseket, amelyeket a cég munkatársai - érintettségük folytán - nem tesznek, illetve nem tehetnek fel. A tanácsadó feladata a " külső, objektív szemlélet" amelytől a megbízó elvárja:
-
a tartalékok feltárását,
- a rövid - és hosszabb távú - esetenként látványos - eredményt.
Nyilvánvaló, hogy a tanácsadótól a cégek eredményeket várnak, lehetőleg gyorsan. Ennek érdekében is, már a munka megkezdése előtt jó tisztázni, hogy milyen szempontok alapján kerül értékelésre, minősítésre a tanácsadás, sőt: a cégen belül ki fogja (kik fogják) a zsűrizést elvégezni. Ennek ismerete mindkét felet a feladat pontosabb, felelősségteljesebb átgondolására kényszeríti. Így utólag kevesebb az esetleges panasz, elégedetlenség.
A tanácsadás igénybevételének két jellemző alaptípusa van:
-
eseti problémák megoldása,
- rendszeres együttműködés.

Eseti problémák megoldása.

A tanácsadó ilyen jellegű igénybevételére általában akkor kerül sor, ha a cég vezetői nem tudnak megállapodni, nincs közös nevező, s kell valaki, aki segít a patthelyzet feloldásában. Az ilyen helyzetek hátránya, hogy a felkészült, sikeres tanácsadáshoz a szakértőnek rövid idő alatt "képbe "kell kerülnie, át kell látnia pontosan a helyzetet, viszont az így megszerzett tudás és cégismeret a kapcsolat eseti jellegéből következően elvész, és a későbbiekben nem a cég érdekében hasznosul. Az eseti igénybevételnek előnye az objektív és szakszerű nézőpont, szemlélet beépülése az adott probléma vizsgálatába és megoldásába. A helyzet kockázata, hogy a jelentős befektetés csak egyszer hasznosul, így ez a megoldás nem eléggé hatékony.

A rendszeres együttműködés.

E megoldás előnyei elsősorban költségmegtakarítási vonalon jelentkeznek. Általában olyan cégeknél fordul elő, amelyek kicsik ahhoz, hogy önálló csoportot, szakembert foglalkoztassanak a marketing területén, viszont jól tudják, hogy a megfelelő felkészültségre, szaktudásra szükségük van. Az ilyen megoldások az outsourcing tevékenység kiszélesedésével egyre gyakoribbakká válnak. A folyamatos tanácsadás előnye a magas szintű cégismeret, az állandó rendelkezésre állás, és a költség hatékonyság. E módozat kockázata, hogy az érdekeltségből fakadóan az idő múlásával az objektivitás, a szakmai "kívülállás"csökken, leépül(het).

Az együttműködés (alap)feltételei.

Mindenekelőtt rögzíthetjük,hogy a tanácsadás során kiemelt szerepet játszik: a b i z a l o m. Ennek hiányában elképzelhetetlen, hogy valamennyi szükséges információ a tanácsadó rendelkezésére álljon. És még az alábbi feltételek is fontosak:
-
a pontos probléma-meghatározás, (mihez kell a segítség?)
- a közös, szinergikus nyelv kialakítása, (azonos értelmezések és stílus)
- az együttműködés időbeni és térbeni pontosítása,
- a díjazás (sikerdíj, honorárium, prémium, jutalék, költségtérítés) megállapítása.

A tanácsadás folyamata.


- A probléma (az eredménytelenség felismerése, a tanácsadás szükségessége)
- A probléma pontos és együttes meghatározása, (témacsoportok)
- A megoldásra szánt időfaktor meghatározása, (elfogadható határidők)
- Indító értekezlet,(cégvezetés és a tanácsadó közös, egyeztető megbeszélése)
- A kapcsolattartó (k) kijelölése,
- Adatgyűjtés, elemzés,
- Közös értékelés, (a helyzet, a probléma gyökereinek feltárása)
- Megoldási alternatívák kidolgozása,
- Az egyes alternatívák értékelése, rangsorolás,
- A javaslat megfogalmazása, (adott helyzet optimális megoldási előterjesztése)
-
Végrehajtás (elosztás, felelősök, kontrolling)
-
Elemzés, értékelés.(szakaszos felmérés, auditálás, módosítás)

Tanácsadó-választás.

Minden tanácsadó (ki) választásának alapja a bizalom, a személyes hitelesség. Ám akárkit választunk - akár személyes ismeretség, akár ajánlás(ok) útján, célszerű szem előtt tartani:
- ha kiválasztásra került egy tanácsadó (cég), és már megindult az együttműködés, csak akkor kerüljön megszakításra, felfüggesztésre a folyamat, ha súlyos szakmai vagy etikai probléma merül fel;
- az ár ne a legfontosabb szempont legyen a döntésnél.
A kiválasztás azért fontos, mert időt, energiát kell befektetni abba, hogy a tanácsadó megismerje, megtanulja a céget (szervezetét, tevékenységét, működését), képes legyen átlátni a helyzetet. Viszont ha a cég gyakran vált tanácsadót, túlságosan sok lesz a befektetés, mindig újra kezdődik a "kiképzés", betanulás, amely így aligha lesz hatékony.
A kiválasztás megkönnyítésére néhány lehetséges szempont:
-
a tanácsadó referenciái,
- létszám és cégnagyság, földrajzi közelség,
- rugalmas rendelkezésre állás,
- kockázat vállalás,
- munkadíj (eredményfüggő)

A jó tanácsadó kínálata.


- Az objektivitás,
- magas szakmai tudás,
- segítőkészség,
- a lojalitás,
- a közös kockázatvállalás,
- diszkréció.(titoktartás)
Mindezen kritériumok birtokában a megbízónak minden esélye megvan arra, hogy a tanácsadóval közösen kidolgozott program megvalósítása a céget a piacon ismét jobb "helyzetbe hozza": pozícióit visszaszerzi vagy megerősíti.
A lényeg végül mégiscsak egy: az azonos cél,a jó együttműködés mind a megbízó, mind a tanácsadó részéről,éspedig: a közös siker, a nyereséges működés, a kétoldalú elégedettség.

- a szerkesztő -


LOGISZTIKAI PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK !


Kérjük, hogy töltse ki az alábbi adatlapot: Kérdőív


Silverstone

Töltse le a Silverstone termékeink teljes katalógusátMETA állványrendszerek

Töltse le a META termékeink teljes katalógusát


Legújabb referenciáink

Richter Gedeon NyRt.

A Richter Gedeon NyRt. budapesti, Gyömrői úton található - nemrégiben átadott - új Kémiai Kutató és Irodaépületbe (KKI) az alábbi horganyzott kivitelű META ® FIX típusú csavarkötéses, lemezpolcos, állványegységeket telepítettük:

1. típus: 2500 mm magas, 300 mm mélységű, 1000 mm hosszúságú, 6 polcszintes egységek, összesen: 170 db mező (1020 db polc).
2. típus: 2000 mm magas, 300 mm mélységű, 1000 mm hosszúságú, 5 polcszintes egységek, összesen: 40 db mező (200 db polc).
3. típus: 2000 mm magas, 600 mm mélységű, 1000 mm hosszúságú, 5 polcszintes egységek, összesen: 18 db mező (90 db polc).

Valamennyi polc teherbírása: 100 kg / polc (Egyenletesen megoszló terhelés esetén.)
Minden
állványegység a vonatkozó előírásoknak megfelelően került kirögzítésre. Minden polcszintet a munkavédelmi előírásoknak megfelelően terhelési matricával láttunk el. Az állványegységekre összesen 30 db terhelési táblát helyeztünk ki.


HÍREK-RÖVIDEN


A közlekedők biztonságáért

A közlekedők biztonságára különleges figyelmet fordítva, 500 millió forint összértékű pályázatot hirdet települési önkormányzatok részére a GM.
A pályázat nyertesei a társfinanszírozásban elnyert összeget az országos főutak, átkelési szakaszainak forgalomcsillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, vagy a járművek sebességének, csökkentésére alkalmas beavatkozásokra használhatják fel. pl: biztonságos gyalogos átkelőhelyek építésére, középszigettel és sávelhúzással,nyomógombos jelzőlámpával. A település belépési pontján kapuzat létesítésére, sebességkijelző berendezés telepítésére.
/f.:gkm.s./


Az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia-tervezet.

Az elmúlt időszakban erőteljes igény és érdeklődés mutatkozott egy elemeiben összefüggő, tartalmában átfogóan kidolgozott, hosszabb időtávra készülő és minden lényeges közlekedési feladathoz iránymutatásul szolgáló közlekedés-fejlesztési stratégia tervezete iránt. Az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia tervezete elkészült, a GKM honlapján, a Civil Fórumon 2007.szeptember 10-től elolvasható.
/f.:gkm.s./


Magyarország új szerepben? Kóka János gazdasági miniszter a hongkongi csúcsvezetőkkel folyó tárgyalásain javasolta, hogy vendéglátói hozzanak létre európai szállításaikhoz hazánkban logisztikai bázis(oka)t.
/mti/


Nagyarányú
infrastruktúrafejlesztés Oroszországban.

Az óriási ország ezermilliárd dolláros infrastrukturális fejlesztést kíván végrehajtani a következő 10 évben. A fejlesztési programban a magánbefektetők - külföldiek - részvételére is számítanak az országban. Az infrastruktúra fejlesztése alapfeltétele az ellátási lánc illetve a logisztikai rendszerek zavartalan működésének.
/mti/


A szentendrei HÉV megújulása.

A BKV illetékes vezetője tájékoztatott:a 2005-ben kezdődött felújítás eddig mintegy 5 mrd. Ft.-ba került. Ebből az összegből teljes vágányrekonstrukciót hajtottak végre, megújult az áramellátás és modern biztonsági rendszert alakítottak ki. A vonalat teljesen automatizálták. A közlekedés biztonságának növelése érdekében a kocsik utasterét kamerákkal látták el, segélyhívó rendszert építettek be, ill. az utasok menetrendi információkat kérhetnek le minden peronon a megállókba telepített kijelzőkön.
/f:BL/


Új magyar üzlethálózat.

RIA néven új kereskedelmi üzlethálózatot hoz létre az INTERFRUCT kft, hogy a független kis boltok támogatásával ütőképes láncot építsen ki. A még ez év őszén induló RIA meghatározó szerepre tör a hazai élelmiszer-kiskereskedelem területén; ehhez a tőlük eddig nem vásárló, vagy alacsony forgalmat bonyolító ,független kis boltokat célozza meg ajánlatával. Az 1989-ben alapított INTERFRUCT hazánkban 23 áruházat működtet.
/f.mn./


Bauma CHINA 2008 SHANGHAI

Mára eldöntötték, hogy a következő BAUMA CHINA 2008-ban november 25-28-ig kerül megrendezésre Shanghaiban. A rendezvény a Shangha-i NEW INTERNATIONAL EXPO CENTRE (SNIEC)ben kerül megvalósításra, 188000 négyzetméteren. Az építőipar raktárak, logisztikai központok az ellátási lánc és a logisztika kapcsolata és összefüggései nyilvánvalók.
/pressinf.MMI/